Aktuálně

Osobní údaje jsou zpracovány ve společnosti Ekobal Rožnov spol. s r.o. v nezbytně nutném rozsahu dle NAřízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016. Společnost přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.